Over NN Advocaten

NN Advocaten is het in-house advocatenkantoor van NN Group NV en is gevestigd in de Haagse Poort te Den Haag. NN Advocaten heeft in 2012 haar start gemaakt en telt op dit moment 24 advocaten, waarvan het merendeel voorheen al zaken voor (verzekerden van) Nationale-Nederlanden behandelde. Daar waar Nationale-Nederlanden juridisch complexe zaken voorheen uitbesteedde aan externe deskundige advocaten, is die deskundigheid daarmee grotendeels in eigen huis gehaald en ondergebracht bij NN Advocaten.

De advocaten verbonden aan het kantoor bieden juridische dienstverlening aan op verschillende terreinen en werken voor verschillende bedrijfsonderdelen van NN Group, waaronder Schade, HR, Bank, Leven en Group. Deze website heeft betrekking op de advocaten van het kantoor die werkzaamheden verrichten op het terrein van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht aan Nationale-Nederlanden en haar verzekerden.

De meeste advocaten van NN Advocaten zijn afkomstig van gerenommeerde advocatenkantoren binnen Nederland, waar zij gespecialiseerde kennis en ervaring op hun vakgebied hebben opgedaan. Zij adviseren en procederen niet alleen aan c.q. voor Nationale-Nederlanden en haar verzekerden, maar doen ook aanbevelingen ter voorkoming van juridische geschillen in de toekomst. Onafhankelijkheid, directe communicatie en oog voor alle betrokken belangen zijn hierbij van groot belang.

Een geschil begeleiden naar een gerechtvaardigd en passend resultaat voor zowel Nationale-Nederlanden als haar verzekerden staat bij NN Advocaten centraal. NN Advocaten probeert zoveel mogelijk geschillen buiten de rechter om tot een oplossing te brengen.

Klik hier voor een interview met het Hoofd van NN Advocaten, Walter van Gerner.