Werkterrein

Het team van NN Advocaten dat zich bezig houdt met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is met name actief op de volgende werkterreinen:
 

Verzekeringsrecht

Als in-house advocatenkantoor van één van de grootste verzekeraars van Nederland is grondige kennis van het verzekeringsrecht onmisbaar. Zaken met betrekking tot schade-, levens-, beleggings- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen passeren bij NN Advocaten veelvuldig de revue. Hierbij kan gedacht worden aan dekkingsgeschillen en de beleggingsverzekeringsproblematiek.

Aansprakelijkheidsrecht

NN Advocaten behandelt aansprakelijkheidszaken in de breedste zin van het woord, waaronder beroepsaansprakelijkheid van juridische en medische professionals (zoals advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen, medisch specialisten et cetera), maar ook werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van particulieren en bedrijven en bouw gerelateerde geschillen.

Schadevergoedingsrecht

Het schadevergoedingsrecht is nauw verbonden met het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. NN Advocaten is in staat discussies omtrent de schade in volle omvang te voeren, waaronder ook begrepen letselschade.

Daarnaast beschikt NN Advocaten uiteraard over uitstekende kennis van het algemeen vermogensrecht, het goederen- en zekerhedenrecht en het procesrecht.