Jordi Zeeman

Jordi Zeeman
Managing advocaat

Jordi heeft rechten gestudeerd aan Universiteit van Amsterdam. Na afronding van zijn studie is hij als advocaat werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek op het gebied van financieel toezicht- en ondernemingsrecht en vervolgens, als advocaat in dienstbetrekking, bij de internationale FinTech bank bunq alwaar hij het team leidde dat verantwoordelijk was voor de vergunningsaanvraag en het op- en inrichten van de bank.

In 2015 stapte Jordi over naar Group Legal van NN Group alwaar hij adviseerde over financieel toezicht-, ondernemings- en verzekeringsrecht en nauw betrokken was bij de strategische overnames van NN, de ontwikkeling van bedrijfsonderdelen in binnen- en buitenland en internationale arbitrageprocedures. In 2017 heeft Jordi de specialisatieopleiding Effectenrecht van Grotius Academie afgerond.

Sinds 2022 is Jordi als advocaat werkzaam bij NN Advocaten in de algemene verzekeringspraktijk en betrokken bij de aanpak van belangrijke probleemdossiers (zoals de beleggingsverzekeringsproblematiek). Hij is eveneens verantwoordelijk voor het personele management van NN Advocaten.

Bij de Orde van Advocaten is als rechtsgebied van Jordi ‘Financieel recht’ geregistreerd, wat betekent dat hij per kalenderjaar op dit rechtsgebied tien opleidingspunten behaalt volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.