Onze missie

NN Advocaten hanteert naast de kernwaarden vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten drie belangrijke uitgangspunten in haar praktijk: professionaliteit, pragmatisme en pro-activiteit.

Professionaliteit

De advocaten van NN Advocaten kunnen zich meten met de beste advocaten in de markt. Hun praktijkervaring, specialisatieopleidingen en onderlinge samenwerking staan dan ook garant voor deskundige advisering en belangenbehartiging. Daar waar specialistische kennis of ervaring ontbreekt, kan gebruik gemaakt worden van een uitstekend netwerk van externe deskundigen.

Pragmatisme

NN Advocaten kent een servicegerichte cultuur, waarin het bereiken van oplossingen voor de cliĆ«nt (Nationale-Nederlanden en haar verzekerden) centraal staat. Dit vereist creativiteit en het vermogen om verder te kijken dan alleen het eigen juridisch gelijk. Een mentaliteit van ‘roadmaps, geen roadblocks’ op de weg naar een goede, snelle en praktische oplossing van het gerezen probleem.

Pro-activiteit

Ook voor juridische problemen en geschillen geldt dat het beter is te voorkomen dan te genezen. Daarom werkt NN Advocaten nauw samen met de afdeling Legal en met de Business Units van Nationale-Nederlanden. Hierdoor kunnen relevante juridische kansen en bedreigingen in een zo vroeg mogelijk stadium worden onderkend en kan daarop worden geanticipeerd.