Walter van Gerner

Walter van Gerner
Hoofd Litigation / Advocaat

Na zijn studie rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (cum laude), is Walter van Gerner in 1988 in dienst getreden bij Nationale-Nederlanden Schade. De eerste jaren werkte hij als jurist op de letselschade-afdeling, waarna hij per 1993 werd benoemd tot bedrijfsjurist van de directie NN Schade. In deze positie was hij betrokken bij allerhande juridische aspecten van het schadeverzekeringsbedrijf, variƫrend van aangelegenheden op directieniveau tot grote fraudezaken en ingewikkelde aansprakelijkheidskwesties.

In 1998 vond een overgang plaats naar de toen opgerichte juridische stafafdeling voor zowel het schade- als het levenbedrijf. Walter werkte daar als advocaat in dienstbetrekking (beĆ«diging in 1999), in 2005 is hij als Hoofd Legal aangesteld. Naast het managen van de juridische afdeling en de functionele aansturing daarvan, leidde deze functie tot directe betrokkenheid bij activiteiten als productontwikkeling en de aanpak van belangrijke probleemdossiers (zoals verzekerbaarheid van het terrorismerisico en de beleggingsverzekeringsproblematiek). In de loop der tijd heeft Walter diverse externe functies vervuld, zoals lid van de redactiecommissie van ‘De Beursbengel’ en lid van verschillende commissies en werkgroepen van het Verbond van Verzekeraars (zoals de Geschillencommissie Schadeverzekeraars).

Bij de Orde van Advocaten is als rechtsgebied van Walter ‘Verbintenissenrecht’ geregistreerd, wat betekent dat hij per kalenderjaar op dit rechtsgebied tien opleidingspunten behaalt volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In 2012 is Walter benoemd tot Hoofd Litigation. Deze functie omvat de verantwoordelijkheid voor het procesbeleid van Nationale-Nederlanden en voor de opzet en functioneren van het in-house advocatenkantoor NN Advocaten.