Elisabeth van Emden

Elisabeth van Emden
Advocaat

Na voltooiing van de rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen (afstudeerrichting privaatrecht) is Elisabeth sinds begin 2004 werkzaam als advocaat, per januari 2012 bij NN Advocaten. 

Elisabeth werkte in de eerste jaren van haar carrière in de civiele cassatiepraktijk en in de insolventiepraktijk. Sinds circa 2009 legt zij zich vooral toe op de verzekerings- en aansprakelijkheidspraktijk. De focus van haar praktijk is beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van financiële instellingen en het verzekeringsrecht. Elisabeth heeft daarnaast ruime ervaring in zaken op het gebied van het insolventie- en zekerhedenrecht en het contractenrecht. 

Naast haar werkzaamheden als advocaat verricht Elisabeth sinds 2016 promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar de (on)mogelijkheden van toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad. Zij is penningmeester van het bestuur van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en voorzitter van het bestuur van de charitatieve instelling Stichting Theodora Boasson.  Elisabeth vervult verschillende (gast)docentschappen, onder meer voor de Grotius Academie (opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid, onderwerp: beroepsaansprakelijkheid en opleiding Insolventie, onderwerp: civielrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de curator), de Beroepsopleiding Advocatuur (leerpraktijk aansprakelijkheid en verzekering), de master A&V van de Erasmus Universiteit Rotterdam (onderwerp: beroepsaansprakelijkheid) en de UvA Leergang Verzekeringsrecht (onderwerp: kernbedingen). Sinds 2021 is Elisabeth (plaatsvervangend) lid van de Raad van Discipline Den Haag. Sinds 2022 is Elisabeth redactielid van het tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP).  Elisabeth is coauteur van het boek 'Bankgarantie' (Serie Recht & Praktijk, 2009 en 2014) en zij schreef samen met haar collega Marcella de Haan het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht & Praktijk, 2014). Daarnaast geeft Elisabeth regelmatig workshops en cursussen en publiceert zij in vaktijdschriften; veel van haar publicaties vindt u op deze website onder “Publicaties”. In 2012 heeft Elisabeth de postdoctorale Grotius-opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid met goed gevolg afgerond. 

Bij de Orde van Advocaten is als rechtsgebied van Elisabeth geregistreerd 'Ondernemingsrecht (subgebied Beroepsaansprakelijkheid)', wat betekent dat zij per kalenderjaar tien opleidingspunten behaalt volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten op dit rechtsgebied.