Ga direct naar inhoud

Compendium Verzekeringsrecht (2019)

In 2019 is de eerste druk verschenen van het Compendium
Verzekeringsrecht, het resultaat van de samenwerking van 19 auteurs die allen verbonden
zijn (geweest) aan NN Advocaten. De auteurs bespreken praktijkgericht de stand van het recht en geven hun visie op veel voorkomende en belangrijke verzekeringsrechtelijke thema's.
Voornemen is om 2024 een tweede druk uit te geven.

Het boek is te bestellen via de website van
uitgeverij SDU: https://www.sdu.nl/shop/compendium-verzekeringsrecht.html

Inhoudsopgave Compendium Verzekeringsrecht

(een gedetailleerde inhoudsopgave kun je via de knop hieronder downloaden)

DEEL L ALGEMEEN DEEL

 1. De verzekeringsovereenkomst (Laura Schuurs)
 2. Totstandkoming en inhoud van de (langs elektronische weg tot stand
  gekomen) verzekeringsovereenkoms (Laura Schuurs)
 3. De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering (Marie-Laure de Lange)
 4. Verzekering en het gebruik van medische gegevens (Kristel Sjouw)
 5. Algemene voorwaarden, polisvoorwaarden en oneerlijke
  bedingen (Wouter Kalkman, Elisabeth van Emden en Walter van Gerner)
 6. Uitleg van verzekeringsovereenkomsten (Taraneh Riyazi)
 7. Premiebetaling (Cécile Gijsbers en Kristel Sjouw)
 8. Beëindiging, verlenging en tussentijdse wijziging van de
  verzekeringsovereenkomst (Wouter Kalkman en Elisabeth van Emden)
 9. De verplichtingen van de verzekeringnemer en de tot uitkering
  gerechtigde na verwezenlijking van het risico (Marcella de Haan)
 10. Fraude en persoonlijk onderzoek (Saskia Phoelich-Pontier en Jolien Bruidegom)
 11. Verwerking van persoonsgegevens (Jolien Bruidegom en Saskia Phoelich-Pontier)
 12. Verzuim door de verzekeraar (Walter van Gerner)
 13. Verjaring en verval (Marcella de Haan en Tamara Hussein)

DEEL II. SCHADEVERZEKERING

 1. Schadeverzekering - Algemeen (Lisanne Rijpkema en Jolien Bruidegom)
 2. Het onderwerp van de verzekering (het verzekerd belang) (Walter van Gerner)
 3. Verzekerde hoedanigheid/verzekerde activiteit (Tamara Hussein)
 4. Verzekerde som (Walter van Gerner en Henriet Vos)
 5. Causaliteit in het verzekeringsrecht (Marcella de Haan)
 6. Schadevaststelling en schaderegeling (Laura Schuurs en Taraneh Riyazi)
 7. Opzet en eigen schuld (Walter van Gerner en Henriet Vos)
 8. De Beschermde positie van de benadeelde bij een
  aansprakelijkheidsverzekering (Petra Bazzi en Cécile Gijsbers)
 9. Samenloop van verzekeringen (Caroline Bruin en Tamara Hussein)
 10. Regres en subrogatie (Caroline Bruin)
 11. Schadeverzekering en gezin (Kristel Verschoor)
 12. Schadeverzekering en schuldeisers (Elisabeth van Emden)

DEEL III. LEVENSVERZEKERING

 1. Inleiding Levensverzekering (Lisanne Rijpkema, Jente Marie Bruins Slot en Wouter Kalkman)
 2. Levensverzekering, huwelijk, echtscheiding en overlijden (Wouter Kalkman)
 3. Levensverzekering en schuldeisers (Wouter Kalkman)
 4. De beleggingsverzekering (Jente Marie Bruins Slot en Wouter Kalkman)

DEEL IV. GESCHILBESLECHTING

 1. Alternatieve geschilbeslechting (André Ettema, Taraneh Riyazi en Saskia Phoelich-Pontier)

  Auteurs:

  diverse advocaten van NN Advocaten
  Download deze publicatie

  Merken waarvoor wij werkzaam zijn