Ga direct naar inhoud

Het expertise-rapport dat de schadebehandelaar niet heeft; (g)een goede praktijk? PPS Bulletin 1-2023

Samenvatting

Gezien het belang van een expertiserapport, is het logisch te veronderstellen dat de schadebehandelaar van een verzekeraar altijd de beschikking heeft over zo’n rapport. Waarom beschikken in de praktijk schadebehandelaars dan eigenlijk nooit over expertiserapporten, maar hebben zij louter de beschikking over het advies van de medisch adviseur?

Merken waarvoor wij werkzaam zijn