Ga direct naar inhoud

Juridische problematiek bij een noodzakelijke verhuizing; Home Sweet Home, L&S 2021/4

Samenvatting

Als een benadeelde na een schadeveroorzakende gebeurtenis moet verhuizen, heeft de aansprakelijke partij
dan de rechtsplicht om in een andere huur- of koopwoning te voorzien? En zo ja, hoe moet dat juridisch
worden vormgegeven? En wat betekent dat voor de definitieve vaststelling van de schade? August de Hoogh en Romy Schellevis geven handvatten voor beantwoording van die vragen en noemen de spaarzame
jurisprudentie op dit vlak. Omdat algemene antwoorden vanwege de omstandigheden van het geval en de
redelijkheid niet te geven zijn, schetsen ze enkele situaties die de gedachten prikkelen over wat redelijk is.

Auteurs:

August de Hoogh mr. R.J. Schellevis
Download deze publicatie

Merken waarvoor wij werkzaam zijn