Ga direct naar inhoud

Noot bij RBOVE:2022:286, JA 2022/69 (zorgplicht werkgever vs. bewuste roekeloosheid werknemer)

Samenvatting

Annotatie bij de uitspraak van de rechtbank Overijssel waarbij de vraag is of de werkgever aan de op hem rustende zorgplicht van art. 7:658 BW heeft voldaan, waarbij wordt ingegaan op de relatie tussen de zorgplicht van de werkgever en de bewuste roekeloosheid van de werknemer zoals respectievelijk bedoeld in art. 7:658 lid 1 en lid 2.

Merken waarvoor wij werkzaam zijn