Ga direct naar inhoud

Bespreking van HR 14 december 2018, HR:2018:2297 (Rabobank/Rollecate), ORP 2019/5

Samenvatting

Een meer objectieve uitlegmaatstaf leidt nog niet tot een strikt letterlijke interpretatie. Dit arrest van den Hoge Raad draait om de uitleg van een abstracte bankgarantie. De Hoge Raad verduidelijkt dat hantering van een meer objectieve uitlegmaatstaf nog niet betekent dat uitsluitend naar de letterlijke tekst van de bankgarantie gekeken kan worden en dat geheel geabstraheerd zou moeten worden van de overige omstandigheden van de zaak. Elisabeth van Emden bespreekt dit arrest in de context van enerzijds de aard en functie van de abstracte bankgarantie en anderzijds de rechtspraak en literatuur.

Auteurs:

Elisabeth van Emden mr. E.L.A. van Emden
Download deze publicatie

Merken waarvoor wij werkzaam zijn