Ga direct naar inhoud

Noot bij GHARL:2019:10566, JA 2020/37 (goed werkgeverschap)

Samenvatting

Annotatie van Elisabeth van Emden en Saskia van Dijke bij de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat oordeelt dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder omstandigheden meebrengt dat op de opdrachtgever een verzekeringsplicht rust die vergelijkbaar is aan de verzekeringsplicht die de opdrachtgever op grond van art. 7:611 BW jegens werknemers kan hebben.

Auteurs:

Elisabeth van Emden mr. S.C. van Dijke
Download deze publicatie