Ga direct naar inhoud

Noot bij RBGEL:2019:2220, JA 2019/125 (werkgeversaansprakelijk-heid)

Samenvatting

Eigen schuld in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Annotatie van Elisabeth van Emden en Lisanne Rijpkema bij de uitspraak van de rechtbank Gelderland waarin wordt geoordeeld dat interpretatie van het arrest (ECLI:NL:HR:2001:AD3985, NJ 2002/79, Van Doesburg/Tan) ertoe leidt dat het aldaar geïntroduceerde beperkte eigenschuldregime ook van toepassing kan zijn bij een aansprakelijkheid ex art. 6:179 BW jo. art. 6:181 BW.

Merken waarvoor wij werkzaam zijn