Ga direct naar inhoud

Overdracht van lijfrenteverzekeringen aan een derde door curator in het faillissement van de verzekeringnemer, PJ 2019/50

Samenvatting

Een levenslooprekening blijft niet buiten het faillissement ex art. 21 aanhef en onder 7 Fw. Deze valt ook niet onder de werkingssfeer van art. 22a Fw. Annotatie van Wouter Kalkman en Elisabeth van Emden bij de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch over de overdracht van lijfrenteverzekeringen aan een derde door de curator in het faillissement van de verzekeringnemer (Hof 's-Hertogenbosch 12-02-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:498)

Merken waarvoor wij werkzaam zijn