Ga direct naar inhoud

Toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad

Samenvatting

Toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad

Dit proefschrift ziet op de reden en de maatstaf voor het toerekenen van andermans kennis aan de dader, of aan de benadeelde, bij de beoordeling van een onrechtmatige daadsvordering. De leerstukken schuldaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, eigen schuld en toerekening van kennis in algemeen vermogensrechtelijk perspectief komen in dit boek aan de orde; daarnaast wordt een concrete norm voor de toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad voorgesteld en toegelicht. Het boek is bestellen via de webshop van Wolters Kluwer: Toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad (wolterskluwer.nl); het document is tevens te raadplegen via de Radboud Repository (295527.pdf (ru.nl))

    Elisabeth van Emden sprak in een podcast met haar paranimf Marcella de Haan over het proefschrift. De podcast is te beluisteren via: OO&R-podcast #20: Toerekening van externe kennis bij onrechtmatige daad | Radboud Universiteit (ru.nl)